U bent hier: nieuws » 2009 » 05 » 04 » waterplan oude ijsselstreek veel partijen veel belangen

Waterplan Oude IJsselstreek: veel partijen, veel belangen

  Waterplan Foto 1 Wega Ulft foto Hilbert waterplan 009

Water verrijkt het wonen, zoals hier aan de Wega in Ulft

De gemeente Oude IJsselstreek gaat samen met het Waterschap Rijn en IJssel een waterplan maken: een plan waarin staat hoe de gemeente in de toekomst verantwoord omgaat met water. In dat plan komt onder meer te staan hoe, waar en wanneer de gemeente rioolwater en regenwater gescheiden gaat afvoeren, hoe het oppervlaktewater in de gemeente verbeterd kan worden, hoe wateroverlast (bijvoorbeeld na een stortbui) zo veel mogelijk voorkomen kan worden, hoe verdroging kan worden tegengegaan en hoe water in poelen en beken in de natuur en het landschap ingepast kunnen worden.

Het waterplan is nu nog in de beginfase. Daarom houdt de gemeente  bijeenkomsten met zo veel mogelijk partijen om hun belang bij en mening over het water te inventariseren. Op maandag 20 april was er een bijeenkomst in het gemeentehuis in Gendringen waar agrariërs, vissers, recreanten, bewoners en mensen van de belangenverenigingen werd gevraagd hoe zij de toekomst van het water in de gemeente zien. Zij fungeren als klankbordgroep voor de plannenmakers.

Verschillende belangen
Duidelijk werd bij die vergadering dat er veel belanghebbenden zijn bij het water, soms met grote belangen: agrariërs willen om hun brood te kunnen verdienen een goede grondwaterstand, natuurliefhebbers willen een grondwaterstand die de diversiteit van planten en dieren bevordert, bewoners willen mooi water in vijvers in de wijk, recreatievaarders en zwemmers willen graag helder water in de Oude IJssel en plassen en vissers willen het liefst water dat wat minder helder is, maar wel veel vis bevat. En iedereen wil dat er schoon water uit de kraan komt en dat de waterwingebieden in de gemeente blijven bestaan en schoon blijven.

Goed informeren
Gelukkig was het doel van de avond niet om nu al tot een compleet plan voor het water te komen. Dat komt pas aan het eind van dit jaar. Een plan dat door de gemeenteraad moet worden vastgesteld en als kader zal dienen voor alle toekomstige  plannen met water in de gemeente. Duidelijk werd tijdens de avond dat de belangrijkste vraag aan de gemeente van de vele belanghebbenden was dat ze goed  -beter!- geïnformeerd willen worden over de plannen met het water. Het water van ons allemaal. Dat zegde de gemeente die avond toe.

Op 15 juni is er een nieuwe avond over het waterplan waarin de belanghebbenden met de raadsleden van gedachten kunnen wisselen over wat er in het waterplan moet komen te staan. Die avond is voor iedereen toegankelijk. Plaats en tijdstip worden nog op de gemeentepagina bekend gemaakt.

  • 4 mei 2009

Datum

Het is vandaag: Zaterdag 4 juli 2015